Τι είναι το TOEFL

Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή (internet) και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Το TOEFL ισχύει για 2 έτη καθώς δεν είναι δίπλωμα αλλά βεβαίωση επιπέδου Αγγλικής Γλώσσας που δηλώνει το επίπεδο γνώσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Απαιτείται από πολλά Πανεπιστήμια, σε όλο τον κόσμο, πριν την έναρξη μεταπτυχιακού. Το αντίστοιχο βρετανικό τεστ είναι το IELTS
Τα Κέντρα "Πολύγλωσσο" προσφέρουν 3 διαφορετικά προγράμματα για την προετοιμασία TOEFL-iBT ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών.

1. Pre-TOEFL : πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αλλά το επίπεδό τους δεν τους επιτρέπει να πετύχουν το απαιτούμενο σκορ. Σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτονται αρχικά οι ελλείψεις στη γραμματική και το βασικό λεξιλόγιο ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει το επόμενο επίπεδο που είναι το TOEFL course.

2. Toefl course: πρόγραμμα που απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ένα καλό επίπεδο στην Αγγλική και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν ένα υψηλό σκορ στις εξετάσεις.

3. Part-time TOEFL : το σύντομο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο στη γλώσσα και ουσιαστικά θέλουν να κατανοήσουν το υλικό του ΤΟEFL-iBT και να κάνουν πρακτική εξάσκηση.
Reading section
Time60-100 min
Description3-5 academic passages, approximately 700 words long 12-14 questions for each passage

Listening section
Time60-90 min
Description4-6 lectures, each 3-5 minutes long, 6 questions each 2-3 conversations, each 3 minutes long, 5 questions each

Speaking section
Time15-20 min
Description2 independent tasks - express an opinion on a familiar topic 4 integrated tasks - speak based on what is read and heard

Writing section
Time50 min
Description1 independent task - support an opinion on a topic 1 integrated task - write based on what is read and heard

Η Δομή του TOEFL
TOEFL  exams
Copyright © Polyglosso Κέντρα Ξένων Γλωσσών 2012 All Rights Reserved
e-mail
Εισοδος Συνεργατών
Αρχική Σελίδα