Αρχική Σελίδα
Εισοδος Συνεργατών
e-mail
Copyright © Polyglosso Κέντρα Ξένων Γλωσσών 2012 All Rights Reserved
Κατεβάστε τώρα την εργαλειοθήκη (Toolbar) του Polyglosso.
Live radio and streaming tv from Europe (All British & Greek FM radio stations plus many more)
Polyglosso live European Radio toolbar offers you live FM radio station from all over the world, news, weather forecast, email notifier and other useful features.

Here are some key features of "Polyglosso live European Radio toolbar":

· All UK, Greek, French, Italian, German, Spanish Live FM Radio Stations
· Access Radio and TV from anywhere
· Add your own radio stations
· Live TV from all over the world
· Google, Encyclopeadia, Dictionary, Ebay, News, Stocks Search as you type in the search box
· E-Mail Notifier ( POP3, Yahoo!, Gmail, Hotmail)
· Popup Blocker (optional)
· BBC News ticker
· Live Weather (forecasts for cities worldwide)
· Add your own radio stations & Podcasts
· Useful Gadgets & Links